Trở lại: Bảng tên nhân viên

Bảng tên đồng ăn mòn, nền sần.

PDFInEmail
Bảng tên ăn mòn, chất liệu đồng, nền cát sần
the_ten_dong_an_monthẻ tên đồng ăn mòn, nền sần
Giá:
Chi tiết

Bảng tên ăn mòn, chất liệu đồng, nền cát sần, cài nam châm

Chất liệu:  đồng, được tạo nền sần.

Kích thước : 20x70mm.

 

 

 

Đơn vị trong hộp:100