Trở lại: Bảng tên nhân viên

Mẫu bảng tên đeo

PDFInEmail
Bảng tên mica, kim loại, đổ keo, đa dạng chất liệu và mẫu mã...
bang ten nhan vienCác mẩu bảng tên đeo
Giá:
Chi tiết

Bảng tên mica cố định, thay tên, cài ghim hoặc nam châm...với đủ các chất liệu và mẫu mã, lựa cbảng tên nhân viênhọn.

Đơn vị trong hộp:100