Trở lại: Bảng tên nhân viên

Bảng tên ăn mòn

PDFInEmail
Bảng tên ăn mòn
the_ten_dong_an_monthẻ tên đồng ăn mòn
Giá:
Chi tiết

In bảng tên  ăn mòn cố định  tên nhân viên : làm bằng nhôm,  đồng, cài ghim hoặc nam châm

Chất liệu: Inox hoặc đồng

Kích thước : 20x70mm.

 

 

 

Đơn vị trong hộp:100