Trở lại: Bảng tên nhân viên

Bảng tên mica thay tên

PDFInEmail
Bảng tên mica thay tên
Giá:
Chi tiết

Bảng tên mica thay tên : làm bằng mica trong, khắc tên trực tiếp lên mica , cài ghim hoặc nam châm

Chất liệu: mica trong 2mm

Kích thước : 20x70mm

 

 

Đơn vị trong hộp:100