Trở lại: Bảng tên nhân viên

Huy hiệu

PDFInEmail
Huy hiệu công ty
Giá:
Chi tiết

Huy hiệu , logo : làm bằng nhôm,  đồng, cài ghim hoặc nam châm

Chất liệu: Inox hoặc đồng

Kích thước : 30

 

 

Đơn vị trong hộp:100