Trở lại: Kệ mica chức vụ

Kệ mica chức vụ 2 mặt

PDFInEmail
Kệ mica chức vụ 2 mặt MC02:
Chi tiết

Chất liệu: mica trong 2mm

KT: theo mẫu

Kệ mica có 2 mặt, hình chữ A

Đơn vị trong hộp:100