Trở lại: kệ mica để nhiều tờ

Kệ để nhiều tờ rơi A4 1 ngăn

PDFInEmail
Kệ mica 1 ngăn để giấy( KA4_01)
Chất liệu: mica 2mm trong
KT: để khổ giấy 210x297mm
Ke de nhieu giayKe de giấy A4 1 ngăn
Chi tiết

Kệ mica 1 ngăn để giấy( KA4-01)
Chất liệu: mica 2mm trong
KT: để khổ giấy 210x297mm.

để bàn làm việc trong văn phòng , để tờ rơi quảng cáo trong siêu thị, hội chợ, hội nghị ......

Gọi biết giá: