Trở lại: Kệ mica để danh thiếp

Kệ mica danh thiếp MD03

PDFInEmail
Kệ mica để danh thiếp
Chất liệu: mica 2mm trong
để danh thiếp kt 90x55mm
Giá:
Chi tiết

Kệ mica để danh thiếp
Chất liệu: mica 2mm trong
để danh thiếp kt 90x55mm

để bàn làm việc trong văn phòng , để tờ rơi quảng cáo trong siêu thị, hội chợ, hội nghị ......

 

Đơn vị trong hộp:100