Trở lại: tấm chắn gió máy lạnh

Tấm chắn gió máy điều hòa

PDFInEmail
tấm chắn gió máy lạnh máy điều hòa không khí tại nhà hàng - khách sạn
Chi tiết

Tấm cản gió máy lạnh

có kích thước : 60x 14 cm 

Chất liệu: mica - sắt sơn tĩnh điện